> Trinquet Kiroleta | Installations | Kapito Harri